نکات کاربردی در مورد فرمت ساعت در اکسل

نکات کاربردی در مورد فرمت ساعت در اکسل:


در این فیلم آموزشی به سوالات زیر در مورد فرمت ساعت در اکسل پاسخ می دهیم:

  1. مفهوم فرمت زمان و ساعت(time)در اکسل چگونه است؟

  2. چرا ضرب ساعت(time) در مبلغ نتیجه ای اشتباه می دهد؟

  3. چرا جمع ساعت(time) اشتباه می شود؟

  4. چگونه ساعت(time) را به ثانیه یا ساعت تبدیل کنیم؟

  5. چگونه ساعت با فرمت عدد(Number) را به فرمت زمان(time) تبدیل کنیم؟


*****سایر آموزش های رایگان اکسل*****
ردیف نام آموزش
۱ کنترل اسناد و مدارک و اسناد مهندسی در اکسل
۲ نمودار جریان نقدینگی
۳ کادر پیغام در اکسل
۴ گیج سرعت حرفه ای
۵ چک باکس و چک لیست پیشرفت
۶ افزایش سرعت اجرای کد
۷ آدرس دهی نسبی و مطلق در اکسل
۸ نمودار داینامیک خطی
۹ ماکرونویسی
۱۰ توابع Vlookup و Hlookup
۱۱  توابع داشبورد ساز Index و Match
۱۲ تکنیک کاهش زمان پروژه در اکسل
۱۳ توابع اکسل در محیط برنامه نویسی
۱۴ مدیریت خطا در محیط برنامه نویسی
۱۵ ایجاد لیست کشویی وابسته
۱۶ ترسیم نمودار و شخصی سازی لیبل ها
۱۷ دستور InputBox در محیط برنامه نویسی
۱۸ تابع IF در اکسل
۱۹ فرمول نویسی IF در IF
۲۰ weight value و weight factor و پیشرفت پروژه در اکسل
۲۱ نکات کاربردی در مورد فرمت ساعت در اکسل
مشاهده سایر آموزش های رایگان اکسل…(کلیک کنید)