تابع IF یا اگر در اکسل

تابع IF در اکسل:

تابع if در نرم افزار اکسل


تابع IF به معنای اگر یکی از توابع پر کاربرد در اکسل می باشد. تابع IF دارای ۳ قسمت اصلی است:

if در اکسل

Logical Test: در این بخش، شرط منطقی وارد می شود. شرط منطقی، شرطی می باشد که از به کار گیری عملگر های منطقی ایجاد می شود. عملگر های منطقی شامل (<، >، <=، >=، =، <>) که خروجی آن True و False می باشد. برای تست در یک سلول اکسل بنویسید، ۳>5= که در این صورت چون ۳ از ۵ بزرگتر نیست، بنابراین اکسل خروجی False را بر می گرداند. پس در قسمت اول ورودی تابع IF، شرط منطقی وارد می شود. که اکسل این شرط منظثی را بررسی و خروجی آن را در حافظه خود نگه می دارد.

Value If True: اگر خروجی حاصل از شرط منطقی در بخش اول ، True شود، تابع IF، مقدار وارد شده در این قسمت را بر میگرداند. پس در این بخش بایستی مقداری را وارد کنید که قصد دارید در صورت True بودن بخش اول نمایش داده شود. ورود این مقدار می تواند به صورت فراخوانی یک سلول باشد یا می توان متنی را بین دابل کوتیشن(” “)  نوشت.

Value If True: اگر خروجی حاصل از شرط منطقی در بخش اول ، False شود، تابع IF، مقدار وارد شده در این قسمت را بر میگرداند. پس در این بخش بایستی مقداری را وارد کنید که قصد دارید در صورت False بودن بخش اول نمایش داده شود. همچنین ورود این مقدار می تواند به صورت فراخوانی یک سلول باشد یا می توان متنی را بین دابل کوتیشن(” “) نوشت.

اکسل داشبوردسازی اکسل حرفه ای کد نویسی

با توجه به توضیحات ارائه شده اکنون به مثال زیر توجه بفرمایید:

تابع If یا اگر در اکسل

جمع بندی تابع IF در اکسل:

پس توجه فرمودین، در استفاده از تابع IF به صورت معمولی همانند مثال، شرط حداکثر به دو قسمت تقسیم می شود. همانطور که در مثال بالا مشخص است، یک شرط داریم برای مقادیر بالاتر از ۱۵ که برای آن ” نمره خوب نمایش داده می شود. و شرط دوم برای مقادیر زیر ۱۵ است که برای آن “نمره بد” نمایش داده می شود. ولی گاهی نیاز داریم شروط بیشتری را تفکیک بندی کنیم.

توصیه میکنم به آموزش فرمول نویسی IF در IF توجه بفرمایید.
.

در این قسمت طی یک فیلم،به آموزش تابع IF می پردازیم. اگر مفید بود یا درخواست آموزشی مشابه دارین، زیر همین پست کامنت بگذارید.

*****سایر آموزش های رایگان اکسل*****
ردیف نام آموزش
۱ کنترل اسناد و مدارک و اسناد مهندسی در اکسل
۲ نمودار جریان نقدینگی
۳ کادر پیغام در اکسل
۴ گیج سرعت حرفه ای
۵ چک باکس و چک لیست پیشرفت
۶ افزایش سرعت اجرای کد
۷ آدرس دهی نسبی و مطلق در اکسل
۸ نمودار داینامیک خطی
۹ ماکرونویسی
۱۰ توابع Vlookup و Hlookup
۱۱  توابع داشبورد ساز Index و Match
۱۲ تکنیک کاهش زمان پروژه در اکسل
۱۳ توابع اکسل در محیط برنامه نویسی
۱۴ مدیریت خطا در محیط برنامه نویسی
۱۵ ایجاد لیست کشویی وابسته
۱۶ ترسیم نمودار و شخصی سازی لیبل ها
۱۷ دستور InputBox در محیط برنامه نویسی
۱۸ تابع IF در اکسل
۱۹ فرمول نویسی IF در IF
۲۰ weight value و weight factor و پیشرفت پروژه در اکسل
۲۱ نکات کاربردی در مورد فرمت ساعت در اکسل
مشاهده سایر آموزش های رایگان اکسل…(کلیک کنید)