تابع Vlookup و Hlookup در اکسل

تابع Vlookup و Hlookup در اکسل:

تابع VLOOKUP و HLOOKUP در اکسل


جستجو و فراخوانی در اکسل، از مباحث حرفه ای و کاربردی به شمار می ره. به همین دلیل هست که یک دسته از توابع در اکسل به این موضوع مهم اختصاص داده شده است. دسته توابع  Lookup & Reference، همه توابع مربوط به جستجو و فراخوانی و ارجاع را در خود جای داده است. توابعی که در این دسته هستند بسیار بسیار توابع مهم و پرکاربردی هستن. مخصوصا که این توابع هنگامی که با یکدیگر و سایر توابع ترکیب می شوند نتایج فوق العاده ای خلق می کنند.

تابع Vlookup و Hlookup خیلی مشابه هستن و هر دو آرگومان های یکسانی دارن، تنها تفاوت این دو تابع درجهت جستجو( عمودی یا افقی) است. یعنی آرگومان های تابع Hlookup دقیقا مشابه تابع Vlookup هست. تفاوتی که این دو تابع با هم دارن، جهت جستجوی آنها می باشد. یعنی Vlookup بصورت عمودی (در ستون) جستجو رو انجام میده و Hlookup بصورت افقی (در ردیف).

اکسل داشبوردسازی اکسل حرفه ای کد نویسی

آرگومان های تابع Vlookup:

این تابع شامل چهار ورودی به شرح زیر است:

  • Lookup_Value : عبارت یا سلولی که می‏خواهیم جستجو کنیم.
  • Table_Array جدولی یا محدوده اطلاعاتی که جستجو در آن انجام می‏شود.
  • Column_index_Numشماره ستونی از جدول است که می‏خواهیم برگردانده شود.(خروجی تابع)
  • Range_Lookup : تعیین می‏ کند که بصورت دقیق جستجو کند یا تخمینی.

آرگومان های تابع Hlookup:

این تابع شامل چهار ورودی به شرح زیر است:

  • Lookup_Value : عبارت یا سلولی که می‏خواهیم جستجو کنیم.
  • Table_Array جدولی یا محدوده اطلاعاتی که جستجو در آن انجام می‏شود.
  • Row_index_Numشماره ردیفی از جدول است که می‏خواهیم برگردانده شود.(خروجی تابع)
  • Range_Lookup : تعیین می‏ کند که بصورت دقیق جستجو کند یا تخمینی.

*****سایر آموزش های رایگان اکسل*****
ردیف نام آموزش
۱ کنترل اسناد و مدارک و اسناد مهندسی در اکسل
۲ نمودار جریان نقدینگی
۳ کادر پیغام در اکسل
۴ گیج سرعت حرفه ای
۵ چک باکس و چک لیست پیشرفت
۶ افزایش سرعت اجرای کد
۷ آدرس دهی نسبی و مطلق در اکسل
۸ نمودار داینامیک خطی
۹ ماکرونویسی
۱۰ توابع Vlookup و Hlookup
۱۱  توابع داشبورد ساز Index و Match
۱۲ تکنیک کاهش زمان پروژه در اکسل
۱۳ توابع اکسل در محیط برنامه نویسی
۱۴ مدیریت خطا در محیط برنامه نویسی
۱۵ ایجاد لیست کشویی وابسته
۱۶ ترسیم نمودار و شخصی سازی لیبل ها
۱۷ دستور InputBox در محیط برنامه نویسی
۱۸ تابع IF در اکسل
۱۹ فرمول نویسی IF در IF
۲۰ weight value و weight factor و پیشرفت پروژه در اکسل
۲۱ نکات کاربردی در مورد فرمت ساعت در اکسل
مشاهده سایر آموزش های رایگان اکسل…(کلیک کنید)