تابع Vlookup و Hlookup در اکسل

توجه:برای استفاده و مطلع شدن از سایر آموزش های رایگان و غیر رایگان سایت در موارد زیر عضویت یابید:


تابع VLOOKUP و HLOOKUP در اکسل


تابع Vlookup و Hlookup :

جستجو و فراخوانی در اکسل، از مباحث حرفه ای و کاربردی به شمار می ره. به همین دلیل هست که یک دسته از توابع در اکسل به این موضوع مهم اختصاص داده شده است. دسته توابع  Lookup & Reference، همه توابع مربوط به جستجو و فراخوانی و ارجاع را در خود جای داده است. توابعی که در این دسته هستند بسیار بسیار توابع مهم و پرکاربردی هستن. مخصوصا که این توابع هنگامی که با یکدیگر و سایر توابع ترکیب می شوند نتایج فوق العاده ای خلق می کنند.

تابع Vlookup و Hlookup خیلی مشابه هستن و هر دو آرگومان های یکسانی دارن، تنها تفاوت این دو تابع درجهت جستجو( عمودی یا افقی) است. یعنی آرگومان های تابع Hlookup دقیقا مشابه تابع Vlookup هست. تفاوتی که این دو تابع با هم دارن، جهت جستجوی آنها می باشد. یعنی Vlookup بصورت عمودی (در ستون) جستجو رو انجام میده و Hlookup بصورت افقی (در ردیف).

اکسل داشبوردسازی اکسل حرفه ای کد نویسی

آرگومان های تابع Vlookup:

این تابع شامل چهار ورودی به شرح زیر است:

  • Lookup_Value : عبارت یا سلولی که می‏خواهیم جستجو کنیم.
  • Table_Array جدولی یا محدوده اطلاعاتی که جستجو در آن انجام می‏شود.
  • Column_index_Numشماره ستونی از جدول است که می‏خواهیم برگردانده شود.(خروجی تابع)
  • Range_Lookup : تعیین می‏ کند که بصورت دقیق جستجو کند یا تخمینی.

آرگومان های تابع Hlookup:

این تابع شامل چهار ورودی به شرح زیر است:

  • Lookup_Value : عبارت یا سلولی که می‏خواهیم جستجو کنیم.
  • Table_Array جدولی یا محدوده اطلاعاتی که جستجو در آن انجام می‏شود.
  • Row_index_Numشماره ردیفی از جدول است که می‏خواهیم برگردانده شود.(خروجی تابع)
  • Range_Lookup : تعیین می‏ کند که بصورت دقیق جستجو کند یا تخمینی.

*****سایر آموزش های رایگان اکسل*****
ردیفنام آموزش
۱کنترل اسناد و مدارک و اسناد مهندسی در اکسل
۲نمودار جریان نقدینگی
۳کادر پیغام در اکسل
۴گیج سرعت حرفه ای
۵چک باکس و چک لیست پیشرفت
۶افزایش سرعت اجرای کد
۷آدرس دهی نسبی و مطلق در اکسل
۸نمودار داینامیک خطی
۹ماکرونویسی
۱۰توابع Vlookup و Hlookup
۱۱ توابع داشبورد ساز Index و Match
۱۲تکنیک کاهش زمان پروژه در اکسل
۱۳توابع اکسل در محیط برنامه نویسی
۱۴مدیریت خطا در محیط برنامه نویسی
۱۵ایجاد لیست کشویی وابسته
۱۶ترسیم نمودار و شخصی سازی لیبل ها
۱۷دستور InputBox در محیط برنامه نویسی
۱۸تابع IF در اکسل
۱۹فرمول نویسی IF در IF
۲۰weight value و weight factor و پیشرفت پروژه در اکسل
۲۱نکات کاربردی در مورد فرمت ساعت در اکسل
مشاهده سایر آموزش های رایگان اکسل…(کلیک کنید)

 

 

مطالعه بیشتر