مدیریت خطا در محیط برنامه نویسی

مدیریت خطا در محیط برنامه نویسی VBA اکسل:


بروز خطا در یک برنامه می تواندباعث وقفه یا به وجوذ آمدن نتایج غیرقابل پیش بینی شود.یکی از مهمترین مهارت های برنامه نویسان ماهر،توانایی آنها در یافتن و رفع خطاهای برنامه می باشد.

انواع خطاها در VBA اکسل:

در این بخش انواع خطاهایی که در زمان ایجاد و اجرای یک برنامه ممکن است با آن روبه رو شویم آشنا خواهیم شد.

خطاهای ترجمه(Compile Errors):

این خطا در صورت نوشتن کد های بدون ساختار ایجاد می شوند.ب ه طور مثال اگر از یک ویژگی تعریف نشده برای یک شیء استفاده گردد یا حلقه For بدون Next داشته باشد، با این خطا مواجه خواهید شد. به زبان ساده تر این خطا در اثر رعایت نکردن قوانین برنامه نویسی به وجود می آید.

خطاهای زمان اجرا(Run Time Errors):

این خطا ارتباطی به قوانین زبان VBA ندارند و تنها در زمان اجرا خود را نشان می دهند.به طور مثال اگر در کد خود بخواهید فایلی را باز کنید که وجود ندارد یا در محاسبات تقسیم بر صفر داشته باشید، با این خطا مواجه خواهید شد.

در این پست طی یک فیلم آموزشی، نحوه مدیریت خطا در محیط برنامه نویسی آموزش داده می شود.

*****سایر آموزش های رایگان اکسل*****
ردیف نام آموزش
۱ کنترل اسناد و مدارک و اسناد مهندسی در اکسل
۲ نمودار جریان نقدینگی
۳ کادر پیغام در اکسل
۴ گیج سرعت حرفه ای
۵ چک باکس و چک لیست پیشرفت
۶ افزایش سرعت اجرای کد
۷ آدرس دهی نسبی و مطلق در اکسل
۸ نمودار داینامیک خطی
۹ ماکرونویسی
۱۰ توابع Vlookup و Hlookup
۱۱  توابع داشبورد ساز Index و Match
۱۲ تکنیک کاهش زمان پروژه در اکسل
۱۳ توابع اکسل در محیط برنامه نویسی
۱۴ مدیریت خطا در محیط برنامه نویسی
۱۵ ایجاد لیست کشویی وابسته
۱۶ ترسیم نمودار و شخصی سازی لیبل ها
۱۷ دستور InputBox در محیط برنامه نویسی
۱۸ تابع IF در اکسل
۱۹ فرمول نویسی IF در IF
۲۰ weight value و weight factor و پیشرفت پروژه در اکسل
۲۱ نکات کاربردی در مورد فرمت ساعت در اکسل
مشاهده سایر آموزش های رایگان اکسل…(کلیک کنید)