نکات کاربردی در مورد فرمت ساعت در اکسل

توجه:برای استفاده و مطلع شدن از سایر آموزش های رایگان و غیر رایگان سایت در موارد زیر عضویت یابید:در این فیلم آموزشی به سوالات زیر در مورد فرمت ساعت در اکسل پاسخ می دهیم:

  1. مفهوم فرمت زمان و ساعت(time)در اکسل چگونه است؟
  2. چرا ضرب ساعت(time) در مبلغ نتیجه ای اشتباه می دهد؟
  3. چرا جمع ساعت(time) اشتباه می شود؟
  4. چگونه ساعت(time) را به ثانیه یا ساعت تبدیل کنیم؟
  5. چگونه ساعت با فرمت عدد(Number) را به فرمت زمان(time) تبدیل کنیم؟

 

مطالعه بیشتر