تابع Vlookup و Hlookup در اکسل

توجه:برای استفاده و مطلع شدن از سایر آموزش های رایگان و غیر رایگان سایت در موارد زیر عضویت یابید:


تابع VLOOKUP و HLOOKUP در اکسل


تابع Vlookup و Hlookup :

جستجو و فراخوانی در اکسل، از مباحث حرفه ای و کاربردی به شمار می ره. به همین دلیل هست که یک دسته از توابع در اکسل به این موضوع مهم اختصاص داده شده است. دسته توابع  Lookup & Reference، همه توابع مربوط به جستجو و فراخوانی و ارجاع را در خود جای داده است. توابعی که در این دسته هستند بسیار بسیار توابع مهم و پرکاربردی هستن. مخصوصا که این توابع هنگامی که با یکدیگر و سایر توابع ترکیب می شوند نتایج فوق العاده ای خلق می کنند.

تابع Vlookup و Hlookup خیلی مشابه هستن و هر دو آرگومان های یکسانی دارن، تنها تفاوت این دو تابع درجهت جستجو( عمودی یا افقی) است. یعنی آرگومان های تابع Hlookup دقیقا مشابه تابع Vlookup هست. تفاوتی که این دو تابع با هم دارن، جهت جستجوی آنها می باشد. یعنی Vlookup بصورت عمودی (در ستون) جستجو رو انجام میده و Hlookup بصورت افقی (در ردیف).

اکسل داشبوردسازی اکسل حرفه ای کد نویسی

آرگومان های تابع Vlookup:

این تابع شامل چهار ورودی به شرح زیر است:

  • Lookup_Value : عبارت یا سلولی که می‏خواهیم جستجو کنیم.
  • Table_Array جدولی یا محدوده اطلاعاتی که جستجو در آن انجام می‏شود.
  • Column_index_Numشماره ستونی از جدول است که می‏خواهیم برگردانده شود.(خروجی تابع)
  • Range_Lookup : تعیین می‏ کند که بصورت دقیق جستجو کند یا تخمینی.

آرگومان های تابع Hlookup:

این تابع شامل چهار ورودی به شرح زیر است:

  • Lookup_Value : عبارت یا سلولی که می‏خواهیم جستجو کنیم.
  • Table_Array جدولی یا محدوده اطلاعاتی که جستجو در آن انجام می‏شود.
  • Row_index_Numشماره ردیفی از جدول است که می‏خواهیم برگردانده شود.(خروجی تابع)
  • Range_Lookup : تعیین می‏ کند که بصورت دقیق جستجو کند یا تخمینی.

مطالعه بیشتر