توابع داشبورد ساز Index و Match

توجه:برای استفاده و مطلع شدن از سایر آموزش های رایگان و غیر رایگان سایت در موارد زیر عضویت یابید:معرفی Index:

در حالت کلی تابع INDEX اکسل برای نمایش مقدار یک سلول از یک محدوده مشخص استفاده میشه. تابع INDEX تابع مهمی در اکسل هست و زیاد از اون استفاده میشه به خصوص ترکیبش با تابع MATCH خیلی کاربرد داره. به عنوان مثال اگر بخوایم مقدار سلولی که در سطر سوم و ستون پنجم یک جدول قرار داره رو بدست بیاریم میتونیم از  تابع INDEX استفاده کنیم. تابع INDEX اکسل در حالت کلی به دو شکل استفاده میشه که اونها رو با هم بررسی میکنیم.

(شماره ستون، شماره سطر، محدوده) INDEX

(شماره محدوده، شماره ستون، شماره سطر، یک یا چند محدوده) INDEX

در حالت اول ما یک محدوده رو برای تابع تعریف میکنیم و شماره سطر و ستون موردنظرمون رو هم مشخص میکنیم و تابع مقدار سلولی که در سطر و ستون مورد نظر هست رو برای ما نمایش میده. در حالت دوم ما چند محدوده رو برای تابع مشخص میکنیم و با دادن شماره سطر و ستون مورد نظر و شماره محدوده موردنظرمون تابع سلول موردنظر رو برمیگردونه. بنابراین اگر محدوده ای که میخوایم در اون با دادن سطر و ستون مقداری رو مشخص کنیم قرار نیست متغیر باشه و ثابت هست از حالت اول استفاده میکنیم و اگر قراره این محدوده تغییر کنه از حالت دوم میتونیم استفاده کنیم.

معرفی Match:

در اکسل، توابع جستجوگر متعددی وجود دارد. که میتوانند شما را در پیدا کردن یک مقدار در محدوده ای از سلول ها کمک کنند. و تابع match یکی از این توابع است. اساساً این تابع جایگاه یک آیتم را در محدوده ای از سلول ها مشخص می کند. ولی این تابع میتواند بسیار فراتر از این کار فعالیت کند.

(نوع جستجو،محدوده جستجو،مقدار جستجو)MATCH

Lookup_value(الزامی): مقداری که میخواهید پیدا کنید. این مقدار میتواند عدد، متن، آدرس سلول یا مقدار منطقی باشد.
Lookup_array(الزامی): محدوده ای از سلول ها که عمل جستجو در این محدوده انجام میشوند.
Match_type(اختیاری): نوع مطابقت را مشخص میکند. این مقدار میتواند ۰,۱,-۱ باشد. وقتی این پارامتر را ۰ قرار دهید مطابقت دقیق، و دو مقدار دیگر مطابقت جزئی را جستجو میکنند.
  • ۱ یا خالی(پیش فرض) بزرگترین مقدار موجود در آرایه را که کوچکتر با مساوی مقدار مورد جستجو باشد را یافت میکند. در صورت انتخاب این مقدار می بایست Lookup_array را به صورت صعودی مرتب کرد یعنی از کوچکتر به بزرگتر و از a تا z
  • ۰: اولین مقداری را که در آرایه با مقدار مورد جستجو برابر باشد را برمیگرداند. در این مورد مرتب کردن آرایه لازم نیست.
  • ۱-: کوچکترین مقدار در آرایه را که بزرگتر یا مساوی مقدار مورد جستجو باشد را برمیگرداند. در این حالت می بایست داده های موجود در Lookup_array را به صورت نزولی و برعکس مورد اول مرتب کرد.

در این پست طی ۲ فیلم آموزشی به معرفی کاربردی ترکیب توابع Match و Index می پردازیم.

مطالعه بیشتر