نمودار جریان نقدینگی


توجه:برای استفاده و مطلع شدن از سایر آموزش های رایگان و غیر رایگان سایت در موارد زیر عضویت یابید:جریان نقدی در علم اقتصاد به ورود و خروج نقدینگی در یک تجارت، کسب و کار، پروژه صنعتی یا اقتصادی گفته می‌شود. جریان نقدی معمولاً در یک دوره زمانی محدود محاسبه می‌شود.
با آنکه روش استاندارد محاسبات مربوط به هزینه و درآمد در یک سامانه حسابداری است،ولی مفاهیم حسابداری، اغلب نشان‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی آن سامانه نیستند. به این منظور معمولاً از مدل‌های ارزیابی اقتصادی مانند ارزش خالص فعلی و دوره بازگشت سرمایه که بر جریان نقدی استوارند استفاده می‌شود.
جریان نقدینگی در شرکت ها مانند جریان خون در بدن است. بسیاری از شرکت ها با وجود اینکه فعالیت های سودآوری انجام می دهند ممکن است به علت کمبود نقدینگی دچار بحران شوند. برترین شرکت های دنیا غیر از آنکه به صورت های مالی (که وضعیت گذشته را به تصویر می کشند)توجه کنند جریان مالی پیش رو را تصویر می نمایند .
مدیران سازمانی به بررسی، کنترل و تحلیل جریانات نقد سازمان خود نیاز دارند. در واقع جریانات نقدی یک شرکت دماسنج مالی برای
مدیران است لذا مدیران به دنبال تحلیل و مدیریت جریانات نقدی هستند تا بتوانند هزینه ها و درآمد های خود را کنترل کنند و نتیجتا تصمیمگیری مناسب تری در فعالیتهای جاری سازمان خود داشته باشند. در این میان ساختار سازمان ها متفاوت است. بعضی از سازمانها پروژه محور و برخی دیگر عملیات محور(در این سند تجاری نامیده میشود)هستند. لذا جریانات نقد از پروژهها و موارد غیر از پروژه ناشی میشود.

در این مبحث به آموزش تهیه یک نمودار جریان نقدینگی در اکسل می پردازیم.

مطالعه بیشتر

دانلود دانلود فیلم آموزشی(کاملا رایگان)
255 بازدید