آدرس دهی نسبی و مطلق و تهیه لیست سفارشی

توجه:برای استفاده و مطلع شدن از سایر آموزش های رایگان و غیر رایگان سایت در موارد زیر عضویت یابید:آدرس دهی نسبی و مطلق در اکسل:

زمانی که در اکسل کپی پیوسته یا درگ انجام می دهیم، تمامی سلول های ارجاع داده شده در آن فرمول، در جهت درگ شده جا به جا می شوند.این آدرس دهی را آدرس دهی نسبی می گویند.به طور پیش فرض آدرس دهی در فرمول ها به صورت نسبی می باشد.

اما چنانچه علامت $ قبل از حرف و  عدد یک آدرس سلول(به عنوان مثال:۱$A$)قرار گیرد آنگاه این سلول هم در جهت عمودی و هم در جهت افقی ثابت می شود.(با زدن یکبار دکمه F4)

چنانچه  علامت $ تنها قبل از عدد یک آدرس سلول(به عنوان مثال:A$1.)قرار گیرد آنگاه این سلول در جهت عمودی ثابت می شود.(با زدن دومرتبه دکمه F4)

چنانچه  علامت $ تنها قبل از حرف یک آدرس سلول(به عنوان مثال:۱.A$)قرار گیرد آنگاه این سلول در جهت افقی ثابت می شود.(با زدن سه مرتبه دکمه F4)

با زدن چهارمرتبه دکمه F4 به حالت ابتدایی یا آدرس دهی نسبی بر میگردیم.

اکسل داشبوردسازی اکسل حرفه ای کد نویسی

تهیه لیست سفارشی در اکسل:

 با استفاده از تعریف کردن لیست سفارشی می توانیم با نوشته دو روز ابتدای هفته(شنبه و یکشنبه)و انتخاب آنها و درگ کردن سایر روزهای هفته را داشته باشیم.این کار را نیز میتوانیم برای ماه ها نیز انجام دهیم.به صورتی که با نوشتن دو ماه ابتدایی سال(فروردین و اردیبهشت)و انتخاب آنها و درگ کردن سایر ماه های سال را در کوتاه ترین زمان ممکن داشته باشیم…

فیلم زیر به آموزش ۲ مفهوم آدرس دهی نسبی و مطلق و تهیه لیست سفارشی در اکسل می پردازد.

مطالعه بیشتر