ایجاد لیست های کشویی وابسته

توجه:برای استفاده و مطلع شدن از سایر آموزش های رایگان و غیر رایگان سایت در موارد زیر عضویت یابید:لیست های کشویی وابسته چه هستند؟(Dependent Drop-Down List)

حتما برای شما هم پیش آماده است که بخواهید مقادیری که درون یکه لیست کشویی در نرم افزار اکسل دارید با تغییر مقدار در لیست کشویی دیگری تغییر کند. به عنوان مثال: با تغییر دادن استان از یک لیست کشویی، بتوان شهر های مربوط به آن استان را در لیست کشویی دیگری داشت. یا با تغییر سطوح و بسته های کاری(WBS)، فعالیت ها یا سطوح زیرین آن بسته کاری، در لیست کشویی دیگری قابلیت انتخاب داشته باشند.
در این آموزش طی یک ویدیوی آموزشی به نحوه ساختن لیست های کشویی وابسته می پردازیم.(نظر دهی فراموش نشود.ممنون)

مطالعه بیشتر