نمودار جریان نقدینگی


توجه:برای استفاده و مطلع شدن از سایر آموزش های رایگان و غیر رایگان سایت در موارد زیر عضویت یابید:


نمودار جریان نقدینگی - Cash Flow


نمودار جریان نقدینگی یا Cash Flow  در اکسل:

جریان نقدی در علم اقتصاد به ورود و خروج نقدینگی در یک تجارت، کسب و کار، پروژه صنعتی یا اقتصادی گفته می‌شود. جریان نقدی معمولاً در یک دوره زمانی محدود محاسبه می‌شود.

اکسل داشبوردسازی اکسل حرفه ای کد نویسی

با آنکه روش استاندارد محاسبات مربوط به هزینه و درآمد در یک سامانه حسابداری است، ولی مفاهیم حسابداری، اغلب نشان‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی آن سامانه نیستند. به این منظور معمولاً از مدل‌های ارزیابی اقتصادی مانند ارزش خالص فعلی و دوره بازگشت سرمایه که بر جریان نقدی استوار اند، استفاده می‌شود.

نمودار جریان نقدینگی در نرم افزار اکسل

جریان نقدینگی در شرکت ها مانند جریان خون در بدن است. بسیاری از شرکت ها با وجود اینکه فعالیت های سودآوری انجام میدهند، ممکن است به علت کمبود نقدینگی دچار بحران شوند. برترین شرکت های دنیا غیر از آنکه به صورت های مالی (که وضعیت گذشته را به تصویر می کشند) توجه کنند جریان مالی پیش رو را تصویر می نمایند .

مدیران سازمانی به بررسی، کنترل و تحلیل جریانات نقد سازمان خود نیاز دارند. در واقع جریانات نقدی یک شرکت دماسنج مالی برای مدیران است لذا مدیران به دنبال تحلیل و مدیریت جریانات نقدی هستند تا بتوانند هزینه ها و درآمد های خود را کنترل کنند و نتیجتا تصمیم گیری مناسب تری در فعالیتهای جاری سازمان خود داشته باشند. در این میان ساختار سازمان ها متفاوت است. بعضی از سازمانها پروژه محور و برخی دیگر عملیات محور(در این سند تجاری نامیده میشود)هستند. لذا جریانات نقد از پروژهها و موارد غیر از پروژه ناشی میشود.

 

 به منظور ترسیم نمودار جریان نقدینگی در اکسل به این نکته توجه داشت که دو جریان نقدی متوالی ۴ وضعیت کلی دارند که توجه به این نکته در ترسیم نمودار جریان نقدینگی، ما رو یاری می نماید:

جریان نقدینگی یا Cashflow

  1. دو جریان نقدینگی متوالی منفی هستند.
  2. دو جریان نقدینگی متوالی مثبت هستند.
  3. جریان نقدی ابتدایی مثبت و جریان نقدی دوم منفی.
  4. جریان نقدی ابتدایی منفی و جریان نقدی دوم مثبت.

در این مبحث به آموزش تهیه یک نمودار جریان نقدینگی یا Cash Flow در اکسل می پردازیم. اگر مفید بود یا درخواست آموزشی مشابه دارین، زیر همین پست کامنت بگذارید…

مطالعه بیشتر

دانلود دانلود فیلم آموزشی(کاملا رایگان)
419 بازدید